Keuring elektrische installatie


Van zowel nieuwe als oude installaties!

Keuring van uw elektrische installatie

Een gekeurde elektrische installatie zorgt ervoor dat u met beide oren kan slapen wat de veiligheid van uw elektrische installatie betreft. Loop geen onnodig risico om een kortsluiting of elektrocutie mee te maken.

Het AREI wordt vervangen door drie boeken voor elektrische installaties: een eerste voor lage en zeer lage spanning, een tweede voor hoogspanning en een derde voor de transmissie en distributie van elektrische energie. Wij werken reeds conform deze nieuwe methode.

Wanneer uw woning niet voldoet aan de AREI kan uw woning van het stroomnetwerk afgesloten worden of erger, loopt u risico op brand!

Als professionele elektricien hebben wij de AREI hoog in het vaandel staan. Wacht dus niet langer om ook uw installatie keuringsklaar te krijgen!

Oorzaken afgekeurde installatie

De meest voorkomende fouten bij afgekeurde installaties zijn:
- Elektrische schema's die ontbreken
- Isolatiefout (stroom vloeit van de geleider naar de aarde)
- Ontbrekende differentieelschakelaar
- Probleem met de elektrische aardingsinstallatie
- Foutief ingebouwde stopcontacten
- ...

Wij kunnen u helpen met:
- Slaan van een aardpen / aardingspen
- Te hoge aardingsweerstand
- Equipotentiale verbinding
- Opstellen elektrisch schema / eendraadschema
- Continuïteit van de aarding
- Isolatiefouten opsporen
- ... en alle andere gevonden inbreuken!